CAREER

WORK WITH US

Cần thợ nails gấp

Apply
 • By : Asian Nails
 • Address : Granada Shopping Cenetr 700 E 1st St Ste 753 Alamogordo NM, 88310
 • Expire : 2017-03-20 12:00:00
 • Job Description :

  Mô tả công việc:
  • Cần thợ nail kinh nghiệm bột, làm TCN, biết wax càng tốt.
  Yêu cầu công việc:
  • Trung thực, chăm chỉ, chịu khó học hỏi.
  • Có kỹ năng giao tiếp, thân thiện, niềm nở với khách hàng.
  • Ưu tiên ứng viên có bằng về nails.
  Quyền lợi:
  • Được làm trong môi trường thân thiện, vui vẻ, hòa đồng, không khí gia đình.
  • Tiệm khu đông khách, tiền típ cao.
  • Các chế độ thưởng hợp lý.
  • Bảo đảm thu nhập ổn định quanh năm.
  Nếu bạn tìm kiếm một môi trường như vậy hãy liên hệ với chúng tôi.
  Thank you!!!

Contact Details :

 • Contact Person : Lee
 • Contact Email :
 • Contact Phone : (714) 251-2129

Cần thợ nails gấp

Apply
 • By : Asian Nails
 • Address : Granada Shopping Cenetr 700 E 1st St Ste 753 Alamogordo NM, 88310
 • Expire : 2017-03-20 12:00:00
 • Job Description :

  Mô tả công việc:
  • Cần thợ nail kinh nghiệm bột, làm TCN, biết wax càng tốt.  
  Yêu cầu công việc:
  • Trung thực, chăm chỉ, chịu khó học hỏi.
  • Có kỹ năng giao tiếp, thân thiện, niềm nở với khách hàng.
  • Ưu tiên ứng viên có bằng về nails.
  Quyền lợi:
  • Được làm trong môi trường thân thiện, vui vẻ, hòa đồng, không khí gia đình.
  • Tiệm vùng Mỹ trắng, lương cao, tips hậu, có chỗ ở cho thợ ở xa.
  • Các chế độ thưởng hợp lý.
  • Bảo đảm thu nhập ổn định quanh năm.
  Nếu bạn tìm kiếm một môi trường như vậy hãy liên hệ với chúng tôi.
  Thank you!!!

Contact Details :

 • Contact Person : Lee
 • Contact Email :
 • Contact Phone : (714) 251-2129

Cần gấp thợ bột nam/nữ

Apply
 • By : Nails Club
 • Address : 516 East 1st Street, Suite H Alamogordo NM, 88310
 • Expire : 2017-03-23 12:00:00
 • Job Description :

  Mô tả công việc:
  • Cần gấp thợ bột nam/nữ,vợ chồng ok, bao thợ bột, thợ tay chân nước.  
  Yêu cầu công việc:
  • Trung thực, chăm chỉ, chịu khó học hỏi.
  • Có kỹ năng giao tiếp, thân thiện, niềm nở với khách hàng.
  • Ưu tiên ứng viên có bằng về nails.
  Quyền lợi:
  • Được làm trong môi trường thân thiện, vui vẻ, hòa đồng, không khí gia đình.
  • Tiệm đông khách lương cao, tip hậu, có phòng riêng và internet cho thợ ở xa.
  • Các chế độ thưởng hợp lý.
  • Bảo đảm thu nhập ổn định quanh năm.
  Nếu bạn tìm kiếm một môi trường như vậy hãy liên hệ với chúng tôi.
  Thank you!!!

Contact Details :

 • Contact Person :
 • Contact Email :
 • Contact Phone : (575) 496-0793

Cần thợ nail

Apply
 • By : V.i.p. Nails
 • Address : 607 S White Sands Blvd Unit D Alamogordo NM, 88310
 • Expire : 2017-03-22 12:00:00
 • Job Description :

  Mô tả công việc:
  • Cần thợ nail nam/ nữ ,biết làm bột và tay chân tay nước.  
  Yêu cầu công việc:
  • Trung thực, chăm chỉ, chịu khó học hỏi.
  • Có kỹ năng giao tiếp, thân thiện, niềm nở với khách hàng.
  • Ưu tiên ứng viên có bằng về nails.
  Quyền lợi:
  • Được làm trong môi trường thân thiện, vui vẻ, hòa đồng, không khí gia đình.
  • Tiệm đông khách tip cao, có chỗ ở cho thợ ở xa.
  • Các chế độ thưởng hợp lý.
  • Bảo đảm thu nhập ổn định quanh năm.
  Nếu bạn tìm kiếm một môi trường như vậy hãy liên hệ với chúng tôi.
  Thank you!!!

Contact Details :

 • Contact Person : Kevin
 • Contact Email :
 • Contact Phone : (575) 446-9108

Cần thợ nails gấp

Apply
 • By : Nails Club
 • Address : 516 East 1st Street, Suite H Alamogordo NM, 88310
 • Expire : 2017-03-21 12:00:00
 • Job Description :

  Mô tả công việc:
  • Cần gấp thợ bột nam/nữ, vợ chồng ok, bao thợ bột, thợ tay chân nước.
  Yêu cầu công việc:
  • Trung thực, chăm chỉ, chịu khó học hỏi.
  • Có kỹ năng giao tiếp, thân thiện, niềm nở với khách hàng.
  • Ưu tiên ứng viên có bằng về nails.
  Quyền lợi:
  • Được làm trong môi trường thân thiện, vui vẻ, hòa đồng, không khí gia đình.
  • Tiệm khu đông khách, tiền típ cao.
  • Các chế độ thưởng hợp lý.
  • Bảo đảm thu nhập ổn định quanh năm.
  Nếu bạn tìm kiếm một môi trường như vậy hãy liên hệ với chúng tôi.
  Thank you!!!

Contact Details :

 • Contact Person : Thùy hoặc Ly
 • Contact Email :
 • Contact Phone : (575) 496-0793 or (575) 442-5596