CAREER

WORK WITH US

Cần gấp thợ nails

Apply
 • By : Bella Nails & Spa
 • Address : 200 S 23rd Ave # D6 Bozeman MT, 59718
 • Expire : 2017-01-06 12:00:00
 • Job Description :

  Mô tả công việc:
  • Cần gấp thợ Nails nam hoặc nữ dứới 45 tuổi, biết làm bột. Vợ chồng OK.
  Yêu cầu công việc:
  • Trung thực, chăm chỉ, chịu khó học hỏi.
  • Có kỹ năng giao tiếp, thân thiện, niềm nở với khách hàng.
  • Ưu tiên ứng viên có bằng về nails.
  Quyền lợi:
  • Được làm trong môi trường thân thiện, vui vẻ, hòa đồng, không khí gia đình.
  • Tiệm khu đông khách, tiền típ cao.
  • Các chế độ thưởng hợp lý.
  • Bảo đảm thu nhập ổn định quanh năm.
  Nếu bạn tìm kiếm một môi trường như vậy hãy liên hệ với chúng tôi.
  Thank you!!!

Contact Details :

 • Contact Person :
 • Contact Email :
 • Contact Phone :

Cần gấp thợ Nails

Apply
 • By : Bella Nails & Spa
 • Address : 200 S 23rd Ave # D6 Bozeman MT, 59718
 • Expire : 2017-04-23 12:00:00
 • Job Description :

  Mô tả công việc:
  • Cần gấp thợ Nails nam hoặc nữ dứới 45 tuổi, biết làm bột.  
  Yêu cầu công việc:
  • Trung thực, chăm chỉ, chịu khó học hỏi.
  • Có kỹ năng giao tiếp, thân thiện, niềm nở với khách hàng.
  • Ưu tiên ứng viên có bằng về nails.
  Quyền lợi:
  • Được làm trong môi trường thân thiện, vui vẻ, hòa đồng, không khí gia đình.
  • Tiệm rất đông khách, giá cao.
  • Các chế độ thưởng hợp lý.
  • Bảo đảm thu nhập ổn định quanh năm.
  Nếu bạn tìm kiếm một môi trường như vậy hãy liên hệ với chúng tôi.
  Thank you!!!

Contact Details :

 • Contact Person :
 • Contact Email :
 • Contact Phone :

Cần gấp thợ Nails

Apply
 • By : Bella Nails & Spa
 • Address : 200 S 23rd Ave # D6 Bozeman MT, 59718
 • Expire : 2017-03-03 12:00:00
 • Job Description :

  Mô tả công việc:
  • Cần gấp thợ Nails nam hoặc nữ dứới 45 tuổi, biết làm bột, Vợ chồng OK.  
  Yêu cầu công việc:
  • Trung thực, chăm chỉ, chịu khó học hỏi.
  • Có kỹ năng giao tiếp, thân thiện, niềm nở với khách hàng.
  • Ưu tiên ứng viên có bằng về nails.
  Quyền lợi:
  • Được làm trong môi trường thân thiện, vui vẻ, hòa đồng, không khí gia đình.
  • Tiệm khu Mỹ trắng, tiền típ cao.
  • Các chế độ thưởng hợp lý.
  • Bảo đảm thu nhập ổn định quanh năm.
  Nếu bạn tìm kiếm một môi trường như vậy hãy liên hệ với chúng tôi.
  Thank you!!!

Contact Details :

 • Contact Person :
 • Contact Email :
 • Contact Phone :

Cần gấp thợ Nails

Apply
 • By : Bella Nails & Spa
 • Address : 200 S 23rd Ave # D6 Bozeman MT, 59718
 • Expire : 2017-02-03 12:00:00
 • Job Description :

  Mô tả công việc:
  • Cần gấp thợ Nails nam hoặc nữ dứới 45 tuổi, biết làm bột.  
  Yêu cầu công việc:
  • Trung thực, chăm chỉ, chịu khó học hỏi.
  • Có kỹ năng giao tiếp, thân thiện, niềm nở với khách hàng.
  • Ưu tiên ứng viên có bằng về nails.
  Quyền lợi:
  • Được làm trong môi trường thân thiện, vui vẻ, hòa đồng, không khí gia đình.
  • Tiệm rất đông khách, giá cao.
  • Các chế độ thưởng hợp lý.
  • Bảo đảm thu nhập ổn định quanh năm.
  Nếu bạn tìm kiếm một môi trường như vậy hãy liên hệ với chúng tôi.
  Thank you!!!

Contact Details :

 • Contact Person :
 • Contact Email :
 • Contact Phone :

Cần gấp thợ Nails

Apply
 • By : Bella Nails & Spa
 • Address : 200 S 23rd Ave # D6 Bozeman MT, 59718
 • Expire : 2016-12-28 12:00:00
 • Job Description :

  Mô tả công việc:
  • Cần gấp thợ nails nam hoặc nữ dứới 45 tuổi, biết làm bột, Vợ chồng ok.  
  Yêu cầu công việc:
  • Trung thực, chăm chỉ, chịu khó học hỏi.
  • Có kỹ năng giao tiếp, thân thiện, niềm nở với khách hàng.
  • Ưu tiên ứng viên có bằng về nails.
  Quyền lợi:
  • Được làm trong môi trường thân thiện, vui vẻ, hòa đồng, không khí gia đình.
  • Tiệm rất đông khách, giá cao, tiền típ cao, có chỗ ở cho thợ.
  • Các chế độ thưởng hợp lý.
  • Bảo đảm thu nhập ổn định quanh năm.
  Nếu bạn tìm kiếm một môi trường như vậy hãy liên hệ với chúng tôi.
  Thank you!!!

Contact Details :

 • Contact Person :
 • Contact Email :
 • Contact Phone :