CAREER

WORK WITH US

Cần thợ nails gấp

Apply
 • By : Signature Nails & Spa
 • Address : 1976 S. Murray Blvd. STE 110 Colorado Springs CO, 80916
 • Expire : 2016-12-12 12:00:00
 • Job Description :

  Mô tả công việc:
  • Cần nhiều thợ nam hoặc nữ giỏi bột pink and white, cần nhiều thợ CTN.  
  Yêu cầu công việc:
  • Trung thực, chăm chỉ, chịu khó học hỏi.
  • Có kỹ năng giao tiếp, thân thiện, niềm nở với khách hàng.
  • Ưu tiên ứng viên có bằng về nails.
  Quyền lợi:
  • Được làm trong môi trường thân thiện, vui vẻ, hòa đồng, không khí gia đình.
  • Tiệm khu Mỹ trắng, tiệm nails giá cao, típ hậu, có chỗ ở cho thợ đi xa và cable, internet.
  • Các chế độ thưởng hợp lý.
  • Bảo đảm thu nhập ổn định quanh năm.
  Nếu bạn tìm kiếm một môi trường như vậy hãy liên hệ với chúng tôi.
  Thank you!!!

Contact Details :

 • Contact Person : Kelvin
 • Contact Email :
 • Contact Phone : (719)694-6496

Cần thợ nails

Apply
 • By : Grand Nais
 • Address : 12225 Voyager Pkwy #15 Colorado Springs CO, 80921
 • Expire : 2016-12-12 12:00:00
 • Job Description :

  Mô tả công việc:
  • Cần thợ nails nữ biết làm đủ thứ.  
  Yêu cầu công việc:
  • Trung thực, chăm chỉ, chịu khó học hỏi.
  • Có kỹ năng giao tiếp, thân thiện, niềm nở với khách hàng.
  • Ưu tiên ứng viên có bằng về nails.
  Quyền lợi:
  • Được làm trong môi trường thân thiện, vui vẻ, hòa đồng, không khí gia đình.
  • Tiệm khu Mỹ trắng, típ hậu, có chỗ ở cho thợ ở xa nếu cần.
  • Bảo đảm thu nhập ổn định quanh năm.
  Nếu bạn tìm kiếm một môi trường như vậy hãy liên hệ với chúng tôi.
  Thank you!!!

Contact Details :

 • Contact Person :
 • Contact Email :
 • Contact Phone : (719) 481-3808

Cần nhiều thợ nails có kinh nghiệm

Apply
 • By : Envy Nails & Spa
 • Address : 3367 Cinema Pt Colorado Springs CO, 80922
 • Expire : 2016-12-12 12:00:00
 • Job Description :

  Mô tả công việc:
  • Cần  nhiều thợ nails có kinh nghiệm.  
  Yêu cầu công việc:
  • Trung thực, chăm chỉ, chịu khó học hỏi.
  • Có kỹ năng giao tiếp, thân thiện, niềm nở với khách hàng.
  • Ưu tiên ứng viên có bằng về nails.
  Quyền lợi:
  • Được làm trong môi trường thân thiện, vui vẻ, hòa đồng, không khí gia đình.
  • Tiệm đông khách, tiền típ cao.
  • Các chế độ thưởng hợp lý.
  • Bảo đảm thu nhập ổn định quanh năm.
  Nếu bạn tìm kiếm một môi trường như vậy hãy liên hệ với chúng tôi.
  Thank you!!!

Contact Details :

 • Contact Person : Lanna
 • Contact Email :
 • Contact Phone : (719)597-1995

Cần thợ nails

Apply
 • By : Lux Nails & Spa
 • Address : 5944 Stetson Hills Blvd. Suite 110 Colorado Springs CO, 80923
 • Expire : 2016-12-12 12:00:00
 • Job Description :

  Mô tả công việc:
  • Cần thợ bột và chân Tay nước, thợ mới vào nghề sẽ chỉ dẫn thêm.  
  Yêu cầu công việc:
  • Trung thực, chăm chỉ, chịu khó học hỏi.
  • Có kỹ năng giao tiếp, thân thiện, niềm nở với khách hàng.
  • Ưu tiên ứng viên có bằng về nails.
  Quyền lợi:
  • Được làm trong môi trường thân thiện, vui vẻ, hòa đồng, không khí gia đình.
  • Tiệm khu Mỹ trắng, tiền típ cao.
  • Các chế độ thưởng hợp lý.
  • Bảo đảm thu nhập ổn định quanh năm.
  Nếu bạn tìm kiếm một môi trường như vậy hãy liên hệ với chúng tôi.
  Thank you!!!

Contact Details :

 • Contact Person :
 • Contact Email :
 • Contact Phone :

Cần Thợ Nails

Apply
 • By : Rose Nails
 • Address : 5713 N Academy Blvd Colorado Springs CO, 80918
 • Expire : 2016-11-26 12:00:00
 • Job Description :

  Mô tả công việc:
  •  Cần thợ bột và chân tay nước.  
  Yêu cầu công việc:
  • Trung thực, chăm chỉ, chịu khó học hỏi.
  • Có kỹ năng giao tiếp, thân thiện, niềm nở với khách hàng.
  • Ưu tiên ứng viên có bằng về nails.
  Quyền lợi:
  • Được làm trong môi trường thân thiện, vui vẻ, hòa đồng, không khí gia đình.
  • Tiệm rất đông khách, tiền tip rất cao.
  • Các chế độ thưởng hợp lý.
  • Bảo đảm thu nhập ổn định quanh năm.
  Nếu bạn tìm kiếm một môi trường như vậy hãy liên hệ với chúng tôi.
  Thank you!!!

Contact Details :

 • Contact Person :
 • Contact Email :
 • Contact Phone : (719) 332-8666